KTG


  Zapraszam na bezpłatne zapisy KTG, w razie konieczności lub zaleceń lekarza prowadzącego. Nowy i profesjonalny aparat kardiotokograficzny umożliwia również wykonanie zapisu KTG w ciąży bliźniaczej.

© Bezpłatna Szkoła Rodzenia Agnieszki Brześcińskiej w Lublinie / 2015