Cennik Świadczeń AGAMED Poradnie

CENNIK

LP RODZAJ ŚWIADCZEŃ CENA
1. WIZYTA POŁOŻNICZA KOBIETY CIĘŻARNEJ 150 ZŁ
2. WIZYTA LAKTACYJNA PIERWSZA

DOPŁATA 100 ZŁ PO 20.00 ORAZ DNI WOLNE OD PRACY

250 ZŁ
3. WIZYTA LAKTACYJNA KONTROLNA 150/200 ZŁ
4. KTG ZAPIS CIĄŻY POJEDYNCZEJ 50 ZŁ
5. KTG ZAPIS CIĄŻY MNOGIEJ 60 ZŁ
6. WIZYTA PATRONAŻOWA 200 ZŁ
7. WIZYTA PATRONAŻOWA DOMOWA 250 ZŁ
8. USUWANIE SZWÓW 100 ZŁ
9. KURS MASAŻU SHANTALA 2 SPOTKANIA W CIĄŻY 150 ZŁ
10. KURS MASAŻU SHANTALA 150 ZŁ
11. KURS SZKOŁY RODZENIA 800 ZŁ
12. WIZYTA EDUKACYJNA PRZEDPORODOWA W DOMU PACJENTKI 200 ZŁ

*ŚWIADCZENIA DLA PACJENTEK ZADEKLAROWANYCH DO POŁOŻNEJ RODZINNEJ W
BEZPŁATNEJ SZKOLE RODZENIA AGNIESZKI BRZEŚCIŃSKIEJ SĄ BEZPŁATNE.


ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE ODBYWAJĄCE SIĘ POZA GRANICAMI MIASTA LUBLIN, DLA
PACJENTEK NIEZADEKLAROWANYCH, WYKONYWANE W DOMU PACJENTA OBCIĄŻONE
SĄ DODATKOWYMI KOSZTAMI DOJAZDU. STAWKA ZA KAŻDY KILOMETR OD GRANICY
LUBLINA WYNOSI 2 ZŁ.