KTG

Zapraszamy na badanie KTG, które wykonujemy na życzenie pacjentki, ze skierowaniem od lekarza prowadzącego lub w razie konieczności lub zaleceń.

Nowy i profesjonalny aparat kardiotokograficzny umożliwia również wykonanie zapisu KTG w ciąży bliźniaczej.

KTG to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu. Zapraszamy na zapisy KTG, wraz ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę, w razie konieczności lub zaleceń. Dzięki profesjonalnym aparatom kardiotokograficznym mamy możliwość wykonania również zapisu KTG w ciąży bliźniaczej.