Zespół

AGAMED Bezpłatna Szkoła Rodzenia Agnieszki Brześcińskiej to zespół ludzi z pasją do życia i swojego zawodu. Skupiamy położne, które aktualizują swoją wiedzę, są bogate w doświadczenia zawodowe.
Ludzie z sercem do drugiego człowieka pracujący zgodnie z Misją, którą jest towarzyszenie kobiecie i jej rodzinie na każdym etapie ich życia wspieranie w radosnych, ale też trudnych chwilach bez względu na poglądy, wyznanie, podejmowane decyzje.
Jesteśmy, aby Wam pomóc osiągnąć najważniejszy cel:
ZDROWA KOBIETA, ZDROWA MAMA, ZDROWE DZIECKO, ZDROWA RODZINA