Misja

Misją Poradnie AGAMED  oraz Bezpłatnej Szkoły Rodzenia Agnieszki Brześcińskiej

jest towarzyszenie kobiecie i jej rodzinie na każdym etapie ich życia, wspieranie w radosnych, ale też trudnych chwilach bez względu na poglądy, wyznanie, podejmowane decyzje. Jesteśmy, aby Wam pomóc osiągnąć najważniejszy cel:

ZDROWA KOBIETA, ZDROWA MAMA, ZDROWE DZIECKO, ZDROWA RODZINA