Cennik Świadczeń AGAMED Poradnie

LP RODZAJ ŚWIADCZEŃ CENA
1 WIZYTA GINEKOLOGICZNA 80 ZŁ
2 WIZYTA POŁOŻNICZA KOBIETY CIĘŻARNEJ 100 ZŁ
3 KONSULTACJA LEKARSKA 80 ZŁ
4 KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 80 ZŁ
5 WIZYTA RECEPTUROWA 50 ZŁ
6 KONSULATACJA FIZJOTERAPEUTY 80 ZŁ
7 WIZYTA LAKTACYJNA PIERWSZA 130 ZŁ
8 WIZYTA LAKTACYJNA KONTROLNA 100 ZŁ
9 KONSULTACJA POŁOŻNEJ (BADANIE, KTG)* 80 ZŁ
10 BADANIE CYTOLOGICZNE 40 ZŁ
11 USG GINEKOLOGICZNE 80 ZŁ
12 USG POŁOŻNICZE 100 ZŁ
13 KTG ZAPIS CIĄŻY POJEDYNCZEJ* 40 ZŁ
14 KTG ZAPIS CIĄŻY MNOGIEJ* 50 ZŁ
15 KURS MASAŻU SHANTALA 2 SPOTKANIA W CIĄŻY 150 ZŁ
16 KURS MASAŻU SHANTALA 3 SPOTKANIA: 2 W CIĄŻY I 1 PO PORODZIE 200 ZŁ
17 ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE 300 ZŁ
18 ZAŁOŻENIE WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNEJ 300 ZŁ
19 WYJĘCIE WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNEJ 100 ZŁ
20 USUWANIE SZWÓW* 50 ZŁ
21 USUNIĘCIE POLIPA SZYJKOWEGO 250 ZŁ
22 POBIERANIE WYCINKÓW Z SZYJKI MACICY/SROMU 200 ZŁ
23 BIOPSJA ASPIRACYJNA ENDOMETRIUM (PIPELLA) 250 ZŁ
24 ZAŁOŻENIE PESSARIUM GINEKOLOGICZNEGO 200 ZŁ
25 KURS SZKOŁY RODZENIA* 550 ZŁ
26 WIZYTA PATRONAŻOWA* 50 ZŁ
27 WIZYTA PATRONAŻOWA DOMOWA* 80 ZŁ
28 WIZYTA PATRONAŻOWA DOMOWA Z KĄPIELĄ NOWORODKA* 100 ZŁ
29 POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO* 5 ZŁ
30 INIEKCJE PODSKÓRNE* 15 ZŁ
31 INIEKCJE ŚRÓDSKÓRNE* 15 ZŁ
32 INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA* 15 ZŁ
33 INIEKCJA DOŻYLNA* 40 ZŁ
34 WYKONYWANIE WLEWÓW DOŻYLNYCH Z ZAŁOŻENIEM WENFLONU* 90 ZŁ
35 WIZYTA EDUKACYJNA PRZEDPORODOWA W DOMU PACJENTKI* 100 ZŁ
36 WYKONANIE WLEWU DOODBYTNICZEGO/ENEMY* 45 ZŁ

*ŚWIADCZENIA DLA PACJENTEK ZADEKLAROWANYCH DO POŁOŻNEJ RODZINNEJ W
BEZPŁATNEJ SZKOLE RODZENIA AGNIESZKI BRZEŚCIŃSKIEJ SĄ BEZPŁATNE.


ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE ODBYWAJĄCE SIĘ POZA GRANICAMI MIASTA LUBLIN, DLA
PACJENTEK NIEZADEKLAROWANYCH, WYKONYWANE W DOMU PACJENTA OBCIĄŻONE
SĄ DODATKOWYMI KOSZTAMI DOJAZDU. STAWKA ZA KAŻDY KILOMETR OD GRANICY
LUBLINA WYNOSI 2 ZŁ.