KTG

Zapraszam na bezpłatne zapisy KTG, wraz ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę, w razie konieczności lub zaleceń.

Nowy i profesjonalny aparat kardiotokograficzny umożliwia również wykonanie zapisu KTG w ciąży bliźniaczej.

KTG to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.