AGAMED Poradnie

Poradnia położnej POZ

Opieka położnej rodzinnej na każdym etapie życia kobiety w zakresie edukacji, profilaktyki, opieki położniczej.
W ramach poradni działa Bezpłatna Szkoła Rodzenia Agnieszki Brześcińskiej.

 

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna diagnoza, profilaktyka i leczenie zaburzeń rozwoju psychicznego. Prowadzimy terapie przy wykorzystaniu najnowszych metod psychoterapeutycznych. Pomagamy w trudnościach emocjonalnych.


Poradnia laktacyjna

Profesjonalne wsparcie karmienia naturalnego, edukacja oraz doradztwo laktacyjne. Porady laktacyjne prowadzone przez certyfikowanych doradców laktacyjnych.

Dział fizjoterapii dziecięcej

Świadczenia udzielane przez fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji wcześniaków i noworodków oraz dzieci. Obserwacja rozwoju dzieci od najwcześniejszego okresu życia obciążonych: nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu, zespołami wad wrodzonych, objawami dysharmonii rozwojowej. Wczesne diagnozowanie różnorakich zaburzeń w rozwoju psycho-ruchowym.